ปีรายงานประจำปี แบบฟอร์ม 56-1งบการเงินคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลดทั้งหมด
2564 ปี 2563 ปี 2563
Q1 Q2
Q1 Q2
2563 ปี 2562 ปี 2562
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 Q4
2562 ปี 2561 ปี 2561
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
2561 ปี 2560 ปี 2560
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 Q4
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB