ปรับปรุงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2564 (16:35)
ชื่อย่อหุ้น: ABICO สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 5.10 ปริมาณซื้อขาย: 83,700
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.10 - 5.20 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.54 - 7.30

 

Chart Type