ปีรายงานประจำปี / แบบ 56-1 One Report แบบฟอร์ม 56-1งบการเงินคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลดทั้งหมด
2565 ปี 2564
Q1
Q1
2564 ปี 2563 ปี 2563
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 Q4
2563 ปี 2562 ปี 2562
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 Q4
2562 ปี 2561 ปี 2561
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB