ปี   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2563 ขนาดไฟล์: 881 KB. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2562 ขนาดไฟล์: 879 KB. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2561 ขนาดไฟล์: 859 KB. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2560 ขนาดไฟล์: 813 KB. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2559 ขนาดไฟล์: 577 KB. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2558 ขนาดไฟล์: 693 KB. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2557 ขนาดไฟล์: 1.84 MB. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2556 ขนาดไฟล์: 838 KB. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2555 ขนาดไฟล์: 891 KB. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2554 ขนาดไฟล์: 865 KB. ดาวน์โหลด