2565
ไตรมาสที่ 1/2565 ขนาดไฟล์: 75 KB. ดาวน์โหลด
2564
ไตรมาสที่ 4/2564 ขนาดไฟล์: 75 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3/2564 ขนาดไฟล์: 84 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2/2564 ขนาดไฟล์: 88 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1/2564 ขนาดไฟล์: 80 KB. ดาวน์โหลด
2563
ไตรมาสที่ 4/2563 ขนาดไฟล์: 81 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3/2563 ขนาดไฟล์: 89 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2/2563 ขนาดไฟล์: 85 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1/2563 ขนาดไฟล์: 79 KB. ดาวน์โหลด
2562
ไตรมาสที่ 4/2562 ขนาดไฟล์: 81 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3/2562 ขนาดไฟล์: 87 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2/2562 ขนาดไฟล์: 84 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1/2562 ขนาดไฟล์: 76 KB. ดาวน์โหลด
2561
ไตรมาสที่ 4/2561 ขนาดไฟล์: 80 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3/2561 ขนาดไฟล์: 160 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2/2561 ขนาดไฟล์: 156 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1/2561 ขนาดไฟล์: 114 KB. ดาวน์โหลด
2560
ไตรมาสที่ 4/2560 ขนาดไฟล์: 46 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3/2560 ขนาดไฟล์: 54 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2/2560 ขนาดไฟล์: 59 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1/2560 ขนาดไฟล์: 55 KB. ดาวน์โหลด
2559
ไตรมาสที่ 4/2559 ขนาดไฟล์: 45 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3/2559 ขนาดไฟล์: 99 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2/2559 ขนาดไฟล์: 88 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1/2559 ขนาดไฟล์: 87 KB. ดาวน์โหลด
2558
ไตรมาสที่ 4/2558 ขนาดไฟล์: 89 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3/2558 ขนาดไฟล์: 81 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2/2558 ขนาดไฟล์: 80 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1/2558 ขนาดไฟล์: 86 KB. ดาวน์โหลด
2557
ไตรมาสที่ 4/2557 ขนาดไฟล์: 61 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3/2557 ขนาดไฟล์: 54 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2/2557 ขนาดไฟล์: 64 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1/2557 ขนาดไฟล์: 51 KB. ดาวน์โหลด
2556
ไตรมาสที่ 4/2556 ขนาดไฟล์: 50 KB. ดาวน์โหลด